Xin Lễ T1

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Xin Trong Tháng 4 Năm 2023

– Một gia đình xin lễ cầu cho linh hồn Maria lê Hồng Phi. 
– Gia đình Hải Thụ xin thánh lễ tạ ơn Chúa Đức Mẹ La Vang    và Thánh Cả Giuse. 
– TôMa Hà Văn Nhàn xin khấn giải phẫu chân được bình an. 
– Anh chị Duy Yến xin Lễ cầu cho linh hồn Thầy Cả Phaolô Nguyễn Hoàng Chương. 
-Gia đình xin bình an cho gia đình và cho con gái được ơn trở lại. 
-Gia đình xin một lễ cầu cho các Linh Hồn.
-Gia đình xin lễ cầu cho linh hồn Maria Phạm Thụy Văn. 
– Một người xin một lễ cầu cho gia đình được bình an khỏe mạnh và xin Chúa chữa lành cho con. 
– Đoàn Huề xin lễ cầu cho các linh hồn.

Ý Lễ  Xin Trong Tháng 3 Năm 2023

– Một gia đình xin lễ cầu cho linh hồn Maria lê Hồng Phi. 
– Gia đình Hải Thụ xin thánh lễ tạ ơn Chúa Đức Mẹ La Vang    và Thánh Cả Giuse. 
– TôMa Hà Văn Nhàn xin khấn giải phẫu chân được bình an. 
– Anh chị Duy Yến xin Lễ cầu cho linh hồn Thầy Cả Phaolô Nguyễn Hoàng Chương. 
-Gia đình xin bình an cho gia đình và cho con gái được ơn trở lại. 
-Gia đình xin một lễ cầu cho các Linh Hồn.
-Gia đình xin lễ cầu cho linh hồn Maria Phạm Thụy Văn. 
– Một người xin một lễ cầu cho gia đình được bình an khỏe mạnh và xin Chúa chữa lành cho con. 
– Đoàn Huề xin lễ cầu cho các linh hồn.