Ghi Danh

Xin quí vị điền đơn ghi danh dưới đây để gia nhập vào Hội Đức Mẹ La Vang.

Tôi cam kết sẽ tôn trọng và giữ đúng qui định của Hội trong kinh nguyện hàng ngày và sẽ tham gia các chương trình cầu nguyện mỗi tháng và mỗi năm do Hội tổ chức.