Sermons

Hội Đức Mẹ La Vang

For more information about customizing your site check HDMLV.ORG

Hội Đức Mẹ La Vang gồm những tín hữu Công giáo, cam kết sống theo tinh thần Đức Mẹ La Vang qua lời cầu nguyện, lòng sùng kính, hiến dâng cho hòa bình và chữa lành theo tín chỉ của Đức Mẹ.

Xin chuyển tin tức Hội Đức Mẹ La vang đến email

Thánh Lễ Khai Mạc Hội Đức Mẹ La Vang 12/08/2022: Hội Đức Mẹ La Vang do Đức Cha Tôma Nguyễn Thái Thành sáng lập đã chính thức ra mắt đến cộng đoàn dân Chúa lúc 6 giờ 30 chiều thứ Sáu ngày 12 tháng 08 năm 2022 tại Trung Tâm Công Giáo của người Việt tại Orange County California. Các giáo dân và hội viên đã bắt đầu đến từ lúc 5 giờ 30 chiều, những bàn xin khấn, bàn ghi danh cũng đã được chuẩn bị sẵn. Lúc 5 giờ 45 chương trình bắt đầu với chuỗi Mân Côi. Sau khi kết thúc chuỗi Mân Côi, LM Phạm Ngọc Hùng giới thiệu ông Nguyễn Việt, Hội trưởng đầu tiên của Hội Đức Mẹ La Vang, trình bày tóm lược về quá trình thành lập và linh đạo của Hội, đồng thời giới thiệu Ban Điều Hành của Hội gồm có các chức vị Cha Linh Hướng, Hội Trưởng, Hội Phó, Thư Ký, Thủ Quỹ, Ban Hành Chánh và Kỹ Thuật, Ban Nghiên Cứu và Kế Hoạch. Bài thuyết giảng của Đức Cha Nguyễn Thái Thành bắt đầu vào lúc 6 giở 30 với đề tài Thánh Mẫu La Vang và ý chỉ của Đức Thánh Cha trong tháng Tám, hình ảnh mọi người chăm chú lắng nghe từng chữ, từng lời là một bằng chứng hùng hồn cho thấy đức tin, lòng cậy trông và sùng kính Đức Mẹ La Vang vẫn luôn hiện hữu trong tâm hồn giáo dân công giáo Việt Nam qua bao năm bao đời. Chương trình ra mắt Hội Đức Mẹ La Vang được kết thúc bằng thánh lễ lúc 7 giờ 30 tối. (xem thêm)

Thánh Lễ Hàng Tháng Hội Đức Mẹ La Vang 11/11/2022  LM Thái Quốc Bảo trình bày bài học hỏi về Đức Mẹ La Vang với chủ đề, “Nữ vương Các Thánh Tử Đạo” trong buổi họp mặt hàng tháng của Hội Đức Mẹ La Vang chiều thứ Sáu, ngày 11 tháng 11,2022 tại Trung Tâm Công Giáo. (xem thêm)

Thánh Lễ Hàng Tháng Hội Đức Mẹ La Vang 14/10/2022  Cha Nguyễn Văn Luân, Chánh Xứ Nhà Thờ Đức Mẹ La Vang, trình bày bài học hỏi về Đức Mẹ La Vang với chủ đề, “Mẹ Mân Côi Mẹ Chiến Thắng,” (xem thêm)

Thánh Lễ Hàng Tháng Hội Đức Mẹ La Vang 9/9/2022 Cha Phạm Ngọc Hùng, Giám Đốc Trung Tâm Công Giáo, đã khai mạc buổi họp mặt hàng tháng của Hội Đức Mẹ La Vang vào chiều thứ Sáu ngày 9 tháng 9, 2022 tại Trung Tâm Công Giáo với chủ đề, “Mẹ An Ủi Kẻ Âu Lo Khốn Khó” (xem thêm)

Thánh Lễ Thứ Bảy Đầu Tháng ngày 05 tháng 11 năm 2022 tại Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô Giáo Phận Orange California do Đức Cha Thomas Nguyễn Thái Thành Chủ Tế với rất đông giáo dân Giáo Phận Orange và các giáo dân từ những vùng phụ cận ̣̣(xem thêm)

Thánh Lễ Thứ Bảy Đầu Tháng ngày 01 tháng 10 năm 2022 Sáng ngày 01 tháng 10 năm 2022 Giáo Dân đã tụ tập về Linh Đài Đức Mẹ La Vang cùng với Ca Đoàn, quý Thầy Sáu, quý Cha và quý Tu Sĩ Nam Nữ tham dự Thánh Lễ Đầu Tháng do Đức Cha Kevin chủ tế.   (Xem thêm)

Thánh Lễ Thứ Bảy Đầu Tháng ngày 03 tháng 09 năm 2022 Đức Cha Đặng Đức Ngân đến từ địa phận Đà Nẵng đã chù tế Thánh Lễ Đầu Tháng tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang ngày Thứ Bảy 3 tháng 9 năm 2022 vừa qua (Xem thêm)

Thánh Lễ Thứ Bảy Đầu Tháng ngày 06 tháng 08 năm 2022 Dưới bầu trời nắng đẹp của sáng ngày Thứ Bảy vừa qua, Quý Cha, quý Thầy Sáu, quý Tu Sĩ Nam Nữ và cộng đoàn dân Chúa đã đến tham dự Thánh Lễ Đầu Tháng tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang. (Xem thêm)

Thánh Lễ Thứ Bảy Đầu Tháng 02/04/2022 Mặt trời đã ló dạng sau những làn mây xanh báo hiệu cho mọi người một ngày đẹp trời của ngày Thứ Bẩy đầu tháng tư.  Một buổi sáng thật đẹp để giáo dân Cộng đoàn Saint Barbara đến Linh Đài Đức Mẹ La Vang tham dự Thánh Lễ ̣̣(xem thêm)