Media

Các hội viên tham gia vào Hội Đức Mẹ La Vang, siêng năng cầu nguyện hằng ngày và theo ý Đức Giáo Hoàng, tham gia, hợp tác và cộng tác với các sinh hoạt thường xuyên của hội đều được hưởng các quyền lợi sau đây:

• Các hội viên sẽ cầu nguyên cho nhau, trong các buổi đọc kinh gia đình và đặc biệt cầu nguyện theo phương cách của hội: đơn giản, nhẹ nhàng và dễ nhớ.
• Sinh Hoạt La Vang hằng tháng và được hướng dẫn trong các cách cầu nguyện bởi Cha Linh Hướng hoặc hội trưởng.
• Các thánh lễ mỗi tháng đặc biệt sẽ cầu nguyện cho các hội viên đã qua đời.
• Các hội viên sẽ đặc biệt cầu nguyện riêng và tham dự các nghi thức hoặc thánh lễ an táng cho hội viên mới qua đời.