About

Hội Đức Mẹ La Vang gồm những tín hữu Công giáo, cam kết sống theo tinh thần Đức Mẹ La Vang qua lời cầu nguyện, lòng sùng kính, hiến dâng cho hòa bình và chữa lành theo tín chỉ của Đức Mẹ.