Thông Báo s

Hội Đức Mẹ La Vang Họp Mặt Hàng Tháng.
Kính mời quý hội viên và anh chị em tín hữu đến tham dự buổi họp mặt hàng tháng của Hội Đức Mẹ La Vang chiều thứ Sáu, ngày 12 tháng 5 năm 2023 tại Trung Tâm Công Giáo. Chương trình sẽ bắt đầu vào lúc 6:00, lần hạt kính Đức Mẹ; 6:30 bài học hỏi về Đức Mẹ La Vang; 7:15 Thánh Lễ.

– Thánh Lễ Đầu Tháng.
Kính mời Cộng Đoàn tham dự Thánh Lễ Đầu Tháng sẽ được cử hành lúc 9:00 sáng Thứ Bảy ngày 6 tháng 5 năm 2023 tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô OUR LADY OF LA VANG SHRINE AT CHRIST CATHEDRAL 13280 Chapman Ave, Garden Grove, CA 92840.