Thánh Lễ Đầu Tháng

Thánh Lễ Thứ Bảy Đầu Tháng Tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang 04/12/2021

đã được cử hành trọng thể do Đức Cha Nguyễn Thái Thành Chủ Tế với rất đông giáo dân Giáo Phận Orange và các giáo dân từ những vùng phụ cận ̣̣(xem thêm)