MỤC ĐÍCH

a.  Mục Đích

Tạo hoàn cảnh và cơ hội dễ dàng cho mọi người thực hiện cách cầu nguyện đơn giản và siêng năng mỗi ngày và mỗi tháng qua việc dâng kính Đức Mẹ La Vang, để giúp đỡ và khuyến khích các hội viên thực hiện sứ mệnh truyền giáo qua mầu nhiệm Đức Mẹ La Vang ở tại các giáo xứ hoặc các trung tâm sinh hoạt địa phương, tại địa phận, trên toàn quốc và khắp nơi trên thế giới.

b.  Cấu Trúc

Tất cả mọi người 18 tuổi trở lên đều có thể gia nhập vào hội.  Điều kiện duy nhất là cầu nguyện và sinh hoạt theo nội quy của Hội Đức Mẹ La Vang qua sự cầu nguyện đơn giản, ngắn gọn mỗi ngày và theo ý Đức Giáo Hoàng mỗi tháng.  Hội Đức Mẹ La Vang được cấu trúc như sau:

Trung Ương

Sẽ được đặt tại Giáo Phận có ban trị sự gồm: một hội trưởng, một hội phó và một thư ký.  Ban Trị Sự trung ương sẽ cùng làm việc với Cha Linh Hướng, được đặt nhiệm bởi Giám Mục địa phận, để soan các chương trình mỗi tháng cho nguyên một năm.  Ban Trị Sự Trung Ương sẽ thay đổi 3 năm một lần bằng sự kêu mời của Cha linh hướng (đặc biệt là không có thủ tục bầu cử). 

Địa Phương, Mỗi Giáo Xứ

Cha Linh Hướng hoặc Trung Ương sẽ cử một người đại diện làm trưởng nhóm nhỏ để liên lạc giữa các hội viên và Ban Trị Sự trung ương.  Trưởng nhóm nhỏ sẽ nhắc nhở hội viên siêng năng cầu nguyện theo phương pháp thực hành cách cầu nguyện dưới đây, cũng như hỗ trợ Ban Trị Sự trung ương tổ chức ngày kính Đức Mẹ La Vang mỗi tháng.  Trưởng nhóm nhỏ có thể thay đổi bất cứ lúc nào khi hoàn cảnh thuận tiện và do Cha linh hướng hướng dẫn.

Tổ chức đi thăm các hội viên bịnh, hoặc già yếu thường xuyên ít nhất là một năm 2 lần vào dịp tết và dịp Chúa Phục Sinh

Hội sẽ không có niên liễm.