Khai Mạc Hội Đức Mẹ La Vang

Hội Đức Mẹ La Vang do Đức Cha Tôma Nguyễn Thái Thành sáng lập đã chính thức ra mắt đến cộng đoàn dân Chúa lúc 6 giờ 30 chiều thứ Sáu ngày 12 tháng 08 năm 2022 tại Trung Tâm Công Giáo của người Việt tại Orange County California. Các giáo dân và hội viên đã bắt đầu đến từ lúc 5 giờ 30 chiều, những bàn xin khấn, bàn ghi danh cũng đã được chuẩn bị sẵn. Lúc 5 giờ 45 chương trình bắt đầu với chuỗi Mân Côi. Sau khi kết thúc chuỗi Mân Côi, LM Phạm Ngọc Hùng giới thiệu ông Nguyễn Việt, Hội trưởng đầu tiên của Hội Đức Mẹ La Vang, trình bày tóm lược về quá trình thành lập và linh đạo của Hội, đồng thời giới thiệu Ban Điều Hành của Hội gồm có các chức vị Cha Linh Hướng, Hội Trưởng, Hội Phó, Thư Ký, Thủ Quỹ, Ban Hành Chánh và Kỹ Thuật, Ban Nghiên Cứu và Kế Hoạch.

Bài thuyết giảng của Đức Cha Nguyễn Thái Thành bắt đầu vào lúc 6 giở 30 với đề tài Thánh Mẫu La Vang và ý chỉ của Đức Thánh Cha trong tháng Tám, hình ảnh mọi người chăm chú lắng nghe từng chữ, từng lời là một bằng chứng hùng hồn cho thấy đức tin, lòng cậy trông và sùng kính Đức Mẹ La Vang vẫn luôn hiện hữu trong tâm hồn giáo dân công giáo Việt Nam qua bao năm bao đời.

Chương trình ra mắt Hội Đức Mẹ La Vang được kết thúc bằng thánh lễ lúc 7 giờ 30 tối.