Đại Hội Đức Mẹ La Vang 2021

Đại Hội La Vang Las Vegas 2021 Kỳ XIV đã được tổ chức rất là trọng thể trong ba ngày 15, 16, 17 tháng 10 năm 2021vừa qua với Thánh Lễ Khai mạc do Đức Cha Giám Mục Giáo Phận Las Vegas Chủ Tế. Giáo dân từ mọi nơi đã tụ tập về Las Vegas để cũng nhau tôn vinh Đức Mẹ La Vang.  Ngoài những chương trình tham khảo và học tập, mọi người còn được nghe những lời chia sẽ thật sâu xa và ý nghĩa của Cha Vũ Thế Toàn, Cha Phạm Sỹ Hanh và Cha Nguyễn Trường Luân.  Đại Hội đã bế mạc với Thánh Lễ Tạ Ơn do Đức Cha Châu Ngọc Trí Giám Mục Giáo Phận Lạng Sơn Chủ Tế.